Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau'ch bod yn cal y profiad gorau posibl ar ein gwefan.

Mae Careers Wales a phartneriaid dethol yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i sicrhau y cewch y profiad gorau ar y wefan hon. Os cydsyniwch, byddwch yn defnyddio cwcis at ddibenion dadansoddi a marchnata.

Gweler ein Polisi Cwcisi ddarllen mwy am y cwcis a osodwn.

Gallwch wrthod neu addasu'ch cydyniad ar unrhyw adeg, drwy glicio ar "Rheoli Cwcis" ar ddiwedd pob tudalen gwefan.

Dewiswch pa gwcis rydych yn eu derbyn

Ar y wefan hon, rydym ni wastad yn gosod cwcis sy'n gwbl anhepgor, sy'n golygu bod eu hangen i'r safle weithio'n iawn.

Os cydsyniwch, byddwn hefyd yn gosod mathau eraill o gwcis. Gallwch roi neu wrthod eich cydsyniad i'r gwahanol fathau o gwcis drwy ddefnyddio'r toglau isod. Gallwch newid neu wrthod eich cydsyniad ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen "Rheoli Cwcis" sydd i'w gweld o hyd ar waelod y safle.

I ddysgu mwy am beth mae gwahanol gwcis yn eu gwneud, sut y defnyddir eich data pan osodir nhw ac ati, ewch i'n Polisi Cwcis.

Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol i'r wefan weithio'n iawn, ac wastad wedi eu gosod pan ewch i'r safle.

Gwerthwyr Teamtailor

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth i'n helpu i ddeall sut y defnyddir y safle.

Gwerthwyr Teamtailor

Defnyddir y cwcis hyn i wneud negesau hysbysebu yn fwy perthnasol ichi. Weithiau, maen nhw hefyd yn gyfrifol am swyddogaethau eraill ar y safle.

Gwerthwyr Youtube, Meta

Beth Yw’r Peth Gorau Am Weithio I Gyrfa Cymru?

Sut beth yw Gyrfa Cymru fel cyflogwr?

 • “Gwyliau blynyddol gwych”

 • “Gweithio gartref”

 • “Oriau gwaith hyblyg”

 • “Oriau gwyliau hyblyg”

 • “Pobl wych”

 • “Gwaith diddorol”

 • “Llawer o gyfle i symud ymlaen”

 • “Canolbwyntio ar les gweithwyr”

 • “Tîm cefnogol iawn, cyfeillgar a chroesawgar iawn”

 • “Gwaith ystyrlon, yn canolbwyntio’n fawr ar y cwsmer”

 • “Cyfleoedd da ar gyfer dysgu a dilyniant”

 • “Mae’r timau corfforaethol yn wirioneddol arloesol”

 • “Tosturiol iawn, ffocws da ar les”

 • “Awr llesiant wythnosol”

 • “Gweithio hybrid”

 • “Telerau a buddion da fel gostyngiadau, cynllun beicio i’r gwaith, oriau hyblyg”

 • “Rheolwyr cefnogol”

 • “Lle gwych i weithio”

 • “Rwy’n caru fy swydd. Diddorol, heriol, bob amser yn newid”

 • “Cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith”

 • “Rwy’n caru fy swydd a dyma'r cwmni gorau rydw i erioed wedi gweithio iddo”

 • “Cwrs cynefino gwych”

Eisoes yn gweithio i Careers Wales?

Beth am recriwtio gyda'n gilydd a chanfod eich cydweithiwr newydd.

@careerswales.gov.wales