Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau'ch bod yn cal y profiad gorau posibl ar ein gwefan.

Mae Careers Wales a phartneriaid dethol yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i sicrhau y cewch y profiad gorau ar y wefan hon. Os cydsyniwch, byddwch yn defnyddio cwcis at ddibenion dadansoddi a marchnata.

Gweler ein Polisi Cwcisi ddarllen mwy am y cwcis a osodwn.

Gallwch wrthod neu addasu'ch cydyniad ar unrhyw adeg, drwy glicio ar "Rheoli Cwcis" ar ddiwedd pob tudalen gwefan.

Dewiswch pa gwcis rydych yn eu derbyn

Ar y wefan hon, rydym ni wastad yn gosod cwcis sy'n gwbl anhepgor, sy'n golygu bod eu hangen i'r safle weithio'n iawn.

Os cydsyniwch, byddwn hefyd yn gosod mathau eraill o gwcis. Gallwch roi neu wrthod eich cydsyniad i'r gwahanol fathau o gwcis drwy ddefnyddio'r toglau isod. Gallwch newid neu wrthod eich cydsyniad ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen "Rheoli Cwcis" sydd i'w gweld o hyd ar waelod y safle.

I ddysgu mwy am beth mae gwahanol gwcis yn eu gwneud, sut y defnyddir eich data pan osodir nhw ac ati, ewch i'n Polisi Cwcis.

Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol i'r wefan weithio'n iawn, ac wastad wedi eu gosod pan ewch i'r safle.

Gwerthwyr Teamtailor

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth i'n helpu i ddeall sut y defnyddir y safle.

Gwerthwyr Teamtailor

Defnyddir y cwcis hyn i wneud negesau hysbysebu yn fwy perthnasol ichi. Weithiau, maen nhw hefyd yn gyfrifol am swyddogaethau eraill ar y safle.

Gwerthwyr Youtube, Meta